Αγιαννόρεμα
10
January
2013

Η ονομασία οφείλεται στο εικονοστάσι του Αγίου Ιωάννη που έχει κατασκευαστεί δίπλα στο ρέμα

Dimitris
  • 20 Views
  • Comments are closed.